Giữa nam sinh Bính Tý và nữ sinh Quý Mùi có hợp tuổi làm ăn không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi giữa nam tuổi Bính Tý 1996 và nữ tuổi Quý Mùi 2003 là hợp hay khắc. Xem để biết giữa hai tuổi có nên kết hợp làm ăn buôn bán hay không? Qua đó có thể giúp bạn nắm được những thông tin về các tuổi nên và không nên kết hợp.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Bính Tý và nữ Quý Mùi

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1996
Bính Tý
Giang Hạ Thủy
Tốn
Mộc
2003
Quý Mùi
Dương Liễu Mộc
Ly
Hỏa

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Bính Tý và nữ Quý Mùi

Dựa vào thông tin tuổi hai người cung cấp nam tuổi Bính Tý 1996 và nữ tuổi Quý Mùi 2003. Công cụ sẽ giúp dựa vào các yếu tố để cung cấp nhằm biết được thông tin về sự hợp khắc của hai tuổi.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Giang Hạ ThủyDương Liễu MộcTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
BínhQuýBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MùiLục hại (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
TốnLyThiên y (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MộcHỏaTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nam Bính Tý và nữ Quý Mùi

7
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Kết quả xem hợp tuổi làm ăn giữa nam tuổi Bính Tý sinh năm 1996 và nữ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Dựa vào đánh giá bài viết trên đây giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem các tuổi khác bạn hãy nhập thông tin vào ô phía trên.