Giữa nữ sinh Ất Sửu và nữ sinh Quý Dậu có hợp tuổi làm ăn không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Ất Sửu 1985 và nữ tuổi Quý Dậu 1993 là hợp hay khắc. Xem để biết giữa hai tuổi có nên kết hợp làm ăn buôn bán hay không? Qua đó có thể giúp bạn nắm được những thông tin về các tuổi nên và không nên kết hợp.

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Ất Sửu và nữ Quý Dậu

Thông tinTuổi bạnTuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1985
Ất Sửu
Hải Trung Kim
Ly
Hỏa
1993
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Cấn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Ất Sửu và nữ Quý Dậu

Dựa vào thông tin tuổi hai người cung cấp nữ tuổi Ất Sửu 1985 và nữ tuổi Quý Dậu 1993. Công cụ sẽ giúp dựa vào các yếu tố để cung cấp nhằm biết được thông tin về sự hợp khắc của hai tuổi.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
Hải Trung KimKiếm Phong KimBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
ẤtQuýBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
SửuDậuTam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
LyCấnHoạ hại (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
HỏaThổTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nữ Ất Sửu và nữ Quý Dậu

6
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Kết quả xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Dựa vào đánh giá bài viết trên đây giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem các tuổi khác bạn hãy nhập thông tin vào ô phía trên.