Giữa nữ sinh Bính Dần và nữ sinh Ất Hợi có hợp tuổi làm ăn không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Bính Dần 1986 và nữ tuổi Ất Hợi 1995 là hợp hay khắc. Xem để biết giữa hai tuổi có nên kết hợp làm ăn buôn bán hay không? Qua đó có thể giúp bạn nắm được những thông tin về các tuổi nên và không nên kết hợp.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Bính Dần và nữ Ất Hợi

Thông tinTuổi bạnTuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1986
Bính Dần
Lộ Trung Hỏa
Khảm
Thủy
1995
Ất Hợi
Sơn Đầu Hỏa
Khảm
Thủy

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Bính Dần và nữ Ất Hợi

Dựa vào thông tin tuổi hai người cung cấp nữ tuổi Bính Dần 1986 và nữ tuổi Ất Hợi 1995. Công cụ sẽ giúp dựa vào các yếu tố để cung cấp nhằm biết được thông tin về sự hợp khắc của hai tuổi.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
Lộ Trung HỏaSơn Đầu HỏaBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
BínhẤtBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
DầnHợiLục hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
KhảmKhảmPhục vị (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
ThủyThủyBình (Không xung khắc)

Đánh giá sự xung khắc nữ Bính Dần và nữ Ất Hợi

7
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Kết quả xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 và nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Dựa vào đánh giá bài viết trên đây giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem các tuổi khác bạn hãy nhập thông tin vào ô phía trên.