Giữa nữ sinh Nhâm Thân và nữ sinh Ất Sửu có hợp tuổi làm ăn không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Nhâm Thân 1992 và nữ tuổi Ất Sửu 1985 là hợp hay khắc. Xem để biết giữa hai tuổi có nên kết hợp làm ăn buôn bán hay không? Qua đó có thể giúp bạn nắm được những thông tin về các tuổi nên và không nên kết hợp.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Nhâm Thân và nữ Ất Sửu

Thông tinTuổi bạnTuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1992
Nhâm Thân
Kiếm Phong Kim
Đoài
Kim
1985
Ất Sửu
Hải Trung Kim
Ly
Hỏa

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Nhâm Thân và nữ Ất Sửu

Dựa vào thông tin tuổi hai người cung cấp nữ tuổi Nhâm Thân 1992 và nữ tuổi Ất Sửu 1985. Công cụ sẽ giúp dựa vào các yếu tố để cung cấp nhằm biết được thông tin về sự hợp khắc của hai tuổi.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
Kiếm Phong KimHải Trung KimBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
NhâmẤtBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
ThânSửuBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
ĐoàiLyNgũ quỷ (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
KimHỏaTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nữ Nhâm Thân và nữ Ất Sửu

3
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Kết quả xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 và nữ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Dựa vào đánh giá bài viết trên đây giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem các tuổi khác bạn hãy nhập thông tin vào ô phía trên.