Giữa nữ sinh Ất Hợi và nữ sinh Nhâm Thân có hợp tuổi làm ăn không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Ất Hợi 1995 và nữ tuổi Nhâm Thân 1992 là hợp hay khắc. Xem để biết giữa hai tuổi có nên kết hợp làm ăn buôn bán hay không? Qua đó có thể giúp bạn nắm được những thông tin về các tuổi nên và không nên kết hợp.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Ất Hợi và nữ Nhâm Thân

Thông tinTuổi bạnTuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1995
Ất Hợi
Sơn Đầu Hỏa
Khảm
Thủy
1992
Nhâm Thân
Kiếm Phong Kim
Đoài
Kim

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Ất Hợi và nữ Nhâm Thân

Dựa vào thông tin tuổi hai người cung cấp nữ tuổi Ất Hợi 1995 và nữ tuổi Nhâm Thân 1992. Công cụ sẽ giúp dựa vào các yếu tố để cung cấp nhằm biết được thông tin về sự hợp khắc của hai tuổi.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
Sơn Đầu HỏaKiếm Phong KimTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
ẤtNhâmBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
HợiThânLục hại (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
KhảmĐoàiHoạ hại (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
ThủyKimTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nữ Ất Hợi và nữ Nhâm Thân

3
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Kết quả xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 và nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Dựa vào đánh giá bài viết trên đây giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem các tuổi khác bạn hãy nhập thông tin vào ô phía trên.