Giữa nữ sinh Mậu Dần và nữ sinh Ất Sửu có hợp tuổi làm ăn không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Mậu Dần 1998 và nữ tuổi Ất Sửu 1985 là hợp hay khắc. Xem để biết giữa hai tuổi có nên kết hợp làm ăn buôn bán hay không? Qua đó có thể giúp bạn nắm được những thông tin về các tuổi nên và không nên kết hợp.

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Mậu Dần và nữ Ất Sửu

Thông tinTuổi bạnTuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1998
Mậu Dần
Thành Đầu Thổ
Tốn
Mộc
1985
Ất Sửu
Hải Trung Kim
Ly
Hỏa

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Mậu Dần và nữ Ất Sửu

Dựa vào thông tin tuổi hai người cung cấp nữ tuổi Mậu Dần 1998 và nữ tuổi Ất Sửu 1985. Công cụ sẽ giúp dựa vào các yếu tố để cung cấp nhằm biết được thông tin về sự hợp khắc của hai tuổi.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
Thành Đầu ThổHải Trung KimTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
MậuẤtBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
DầnSửuBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
TốnLyThiên y (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
MộcHỏaTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nữ Mậu Dần và nữ Ất Sửu

8
Tuổi hai bạn cực kỳ hợp nhau

Kết quả xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và nữ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Dựa vào đánh giá bài viết trên đây giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem các tuổi khác bạn hãy nhập thông tin vào ô phía trên.