Giữa nữ sinh Quý Mùi và nữ sinh Canh Thân có hợp tuổi làm ăn không?

Bạn đang muốn xem hợp tuổi giữa nữ tuổi Quý Mùi 2003 và nữ tuổi Canh Thân 1980 là hợp hay khắc. Xem để biết giữa hai tuổi có nên kết hợp làm ăn buôn bán hay không? Qua đó có thể giúp bạn nắm được những thông tin về các tuổi nên và không nên kết hợp.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Quý Mùi và nữ Canh Thân

Thông tinTuổi bạnTuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
2003
Quý Mùi
Dương Liễu Mộc
Ly
Hỏa
1980
Canh Thân
Thạch Lựu Mộc
Tốn
Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Quý Mùi và nữ Canh Thân

Dựa vào thông tin tuổi hai người cung cấp nữ tuổi Quý Mùi 2003 và nữ tuổi Canh Thân 1980. Công cụ sẽ giúp dựa vào các yếu tố để cung cấp nhằm biết được thông tin về sự hợp khắc của hai tuổi.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
Dương Liễu MộcThạch Lựu MộcBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
QuýCanhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
MùiThânBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
LyTốnThiên y (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạnTuổi người ấyĐánh giá
HỏaMộcTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nữ Quý Mùi và nữ Canh Thân

7
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Kết quả xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 và nữ tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Dựa vào đánh giá bài viết trên đây giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem các tuổi khác bạn hãy nhập thông tin vào ô phía trên.